da.coolreferat.com.ua
Біологія 1 біоіндикація якості води
Под ред. Абакумова В. А. Л. 1983. Розрахунок індексу сапробності Пантле та Бука в модифікації Сладечека, біотичного індексу та індексу різ­номанітності Шенона робили за загальноприйнятими методиками Макрушин А
759.36kb.
Крок Загальна лікарська підготовка
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при
660.62kb.
1. гідробіологія
Малюнок 3 Олена Зикова відбирає гідробіологічну пробу в гирлі р. Сурша. 08. 1995 р
254.69kb.
Эдвард олби что случилось в зоопарке пьеса в одном действии
На нем костюм из твида и очки в роговой оправе. Курит трубку. И хотя он, так сказать, уже входит в средний возраст, стиль его одежды и манера себя
311.93kb.
Тема. Загальні принципи будови та
Мета заняття: ознайомити студентів з особливостями будови, розміщення та функції клітин і тканин організму людини. Вивчити характерні риси внутрішньоутробного і позаутробного періодів розвитку людини
213.8kb.
Всі живі організми мають власну радіочутливість здатність реагувати у відповідь на подразнення, що викликанє поглинутою енергією іонізуючого випромінення
У ссавців стійкість до іонізуючих випромінювань набагато менша. Аналліз нещасних випадків показує, що абсолютна смертельна доза для людини, це 600+/-100 Р, а безпосередні (найближчі)
113.04kb.
Исследования флористического характера являются важной составляющей частью решения глобальной проблемы современности изучения и сохранения биоразнообразия. В 1995 г
571.53kb.
«Венаїн» Вiтамiнно-рослинний комплекс для периферичної судинної системи
Разработчик качественных биологически активных добавок к пище (бад) и продуктов питания, обогащенных бад
47.86kb.
Предмет «Основи охорони праці», його зв’язок з іншими дисциплінами, мета, задачі
Охрана труда – это система правовых, организационно-технических, социально-экономических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение жизни
468.06kb.
Рассказал Дяламте [жена Дяламте?] Записал вг когда 2000
Екатерина Николаевна (до 16: 47), потом – Серафима Мудимеевна, потом – ен до предложения 300
597.04kb.
6. гідробіологічний моніторинг в рамках комплексної екологічної експедиції “дністер”
Леся Кошіль керує байдаркою, Олена Зикова відбирає пробу. 08. 1995 р., гирло р. Сурша
405.41kb.
Словарный запас шестилеток, хорошо владеющих речью, более трех тысяч слов, но, чтобы ребенок обладал таким словарным запасом, следует систематически расширять тот запас слов, которым он владеет
Дети старше четырех лет, делясь впечатлениями, должны все говорить, рассказывать, объяснять сами. Взрослый может подсказать необходимое слово, поправить ударение и произношение
76.45kb.