da.coolreferat.com.ua
Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги!
Кафедри українознавства та філософії і політології Харківського національного економічного університету запрошують узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»
72.6kb.
Самостоятельный шая частьвлђм тыменьмїм иктешлїмђш
Цель: самостоятельный шая частьвлђ гишђн тыменьмїм пингїдемден кодаш, морфемный, морфологический, синтаксический ланзылымашвлђм їштђш
113.36kb.
Перелік питань для підсумкового контролю знань студентів
Філософія освіти як галузь пізнання: об’єкт, предмет, співвідношення з іншими галузями знання
83.85kb.
Актуальність теми дослідження «Музичне життя Києва у березні 1913 року (на матеріалі тогочасних періодичних видань)». Мета
Проте, завдяки активності періодики, відсутність передових технологій ані трохи не вплинула на процес висвітлення музичного життя Києва 1913 року
246.73kb.
Толерантность как категория политической теории
Специальность 23. 00. 02 – "Политические институты и процессы, политическая конфликтология, политические технологии"
440.05kb.
Безопасность жизнедеятельности
165.59kb.
Історична ґраматика української мови
Ці дві точки погляду на мови відповідають двом дісциплінам механики – статиці та кінематиці, з яких перша вивчає фізичні тіла у стані рівноваги, а друга – у стані руху
14.99kb.
Лейтенант с острова инишмор
Пьеса «Лейтенант с острова Инишмор» была впервые представлена на сцене Королевского Шекспировского театра в Стратфорде-на-Эвоне 11 апреля 2001 года. Режиссер Уилсон Майлем
747.51kb.
У контексті глобалізаційних процесів, переходу до інформаційного суспільства здійснюються пошуки модернізації освіти, посилюється значення гуманітарної освіти
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з дисципліни “Культурологія”
1046.39kb.
Логика и история повседневности
В западной социальной науке анализ повседневности имеет солидную тради­цию, в основном в русле аналитической философии и социальной феноменологии. Настоящее изложение опирается на социально-феноменологические штудии Альфреда Шюца и его
811.74kb.
Навчальна
Ольга Кобилянська — реформатор прози, поборниця соціального і духовного розкрі­пачення жінки. Провідні мотиви творчості письменниці
179.62kb.
Контрольної роботи
213.42kb.
Осмислення ця проблема знаходить у працях багатьох дослідників. Серед них К. О. Апель, Ю. Габермас, Е. Макінтайр, М. Сендел, Ч. Тейлор, Т. Рокмор, А.Єрмоленко, М. Савельєва, А. Назачук та інші
Без базового консенсусу відносно моральних цінностей та норм, успішний перебіг інтеграційних процесів навряд чи можливий. Таким чином, однією з найактуальніших проблем сучасної філософії є проблема універсальної етики
109.94kb.
1. Мифология, религия, философия
Философия наука о всеобщем в мире и познании; наука о наиболее общих сторонах мира как целого
1143.47kb.
Нбу имени В. И. Вернадского и директор крупнейшей Библиотеки страны Выпуск посвящается 80-летию со дня рождения академика нан украины Алексея Семёновича онищенко (1933), директора Национальной библиотеки Украины имени В
Выпуск посвящается 80-летию со дня рождения академика нан украины Алексея Семёновича онищенко (1933), директора Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
404.63kb.
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну м. М. Ведмедєв
«що виробляє усі необхідні для життєдіяльності І розвитку наукові знання, високі технології, наукоємні артефакти й послуги та які живуть в основному за їхній рахунок»[3, 91]
39.83kb.