da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл

Декану юридичного факультету Опришку В.Ф.

Студента___ курсу___ гр. юридичного факультету

заочної форми навчання


_____________________

(П.І.П. студента)


Заява


Прошу включити до мого індивідуального навчального плану на 4 курс 2013/2014 навчального року для вивчення вибіркові дисципліни наступних пакетів:
Пакет __№7/___(___________________________________________________________)

назва пакету

Пакет __№7/___(___________________________________________________________)

назва пакету

Пакет __№8/___(___________________________________________________________)

назва пакету

Пакет __№9/___(___________________________________________________________)

назва пакету

Пакет __№9/___(___________________________________________________________)

назва пакету

__________ _____________

Дата ПідписНазва пакету

Назва дисципліни

Семестр у якому вивчається

Пакет №7/1 Адвокатура і судова

риторика


- адвокатура

- судова риторика8

9


Макет №7/2 Управління персоналом

- менеджмент персоналу

- конфліктологія8

9


Пакет №7/3 Уніфікація національного права з міжнародними нормами і стандартами

- договори в міжнародному праві

- гармонізація національного законодавства з міжнародними правовими нормами8

9


Пакет №7/4 Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

  • правове регулювання ЗЕД

  • митне право

8

9


Пакет №7/5 Захист цивільних процесів

  • перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку

  • деліктні зобов'язання у цивільному праві

8
9

Пакет №8/1 Корпоративне право

  • корпоративне право

8

Макет №8/2 Інформаційне право

  • інформаційне право
Пакет №8/3 Право інтелектуальної власності

- право інтелектуальної власності

8

Пакет №9/1 Законодавство про захист економічної конкуренції

- законодавство про захист економічної конкуренції

9

Пакет №9/2 Нотаріат в Україні

- нотаріат в Україні

9

Пакет №9/3 Юридична

психологія-юридична психологія

9

Пакет №9/4 Інвестиційне право

-інвестиційне право
Пакет №9/5 Порівняльне цивільне право

- порівняльне цивільне право

9

Пакет №9/6 Система міжнародних організацій

-система міжнародних організацій

9


скачать файлСмотрите также:
Декану юридичного факультету Опришку В. Ф
29.18kb.
Теорія та історія держави і права
127.25kb.
Мета: познайомити учнів із правами дитини, показати важливість юридичного закріплення права дітей на особливе піклування та допомогу з боку суспільства та держави
78.02kb.
Календарно–тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету на осінній семестр 2012-2013 навчального року (20 тижнів)
82.32kb.
Реалізація стратегічних цілеЙ розвитку факультету механізації сільського господарства
226.23kb.
Програма виробничої практики для студентів ІV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 051701 харчова технологія та інженерія галузі знань 0517-харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції факультету технологій та
397.39kb.
Розклад навчальних занять студентів 5 курсу факультету уфкс знту на перше півріччя 2012 -2013 навчального року фізичне виховання
201kb.
Методичні рекомендації з підготовки та оцінювання реферату слухача факультету підвищення кваліфікації Київ 2008
81.84kb.
Практичного заняття
39.28kb.
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
592.29kb.
С. /. Хом’яченко світлана Іванівна Хом'яченко
137.49kb.
Розклад навчальних занять студентів 3 курсу денного відділення факультету уфкс знту на перше півріччя 2012-2013 навчального року фізичне виховання
205.95kb.