da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл

Розділ 2

Грошові кошти і організація

розрахунків підприємств

Для здійснення своєї безперервної діяльності підприємства повинні мати відповідну кількість грошових активів. Основним джерелом надходження грошових коштів у господарюючих суб’єктів є виручка від продажу продукції, товарів, робіт, послуг.

Грошові кошти, що надходять на ім’я підприємства, повинні зберігатися на відповідних рахунках в банках. Однак в межах встановленого банками ліміту грошові кошти можуть зберігатися і в касі підприємства. Грошові кошти, що надходять на рахунок підприємства або в його касу, можуть витрачатись на сплату всіх видів платежів як в безготівковій формі через банк, так і готівкою з виручки, що надходить в касу. Однак виплата заробітної плати з виручки, що надходить в касу підприємства, можлива лише при відсутності заборгованості підприємства по сплаті податків до бюджету та платежів до централізованих фондів держави. Розрахунки ж готівкою з каси за товари та послуги дозволяються в межах 3000 грн. на одне підприємство.

Для зберігання грошових коштів і проведення безготівкових розрахунків господарюючим суб’єктам відкриваються поточні та інші рахунки в будь-яких установах банків на вибір клієнта і за згодою банків.Вправа 2.1


З’ясування сутності грошових коштів, каналів їх надходження, порядку зберігання і витрачання
Завдання 2.1.1. Дайте визначення сутності грошових коштів, назвіть джерела (канали) їх надходження і зберігання.

Завдання 2.1.2. Назвіть порядок (черговість) витрачання грошових коштів з рахунку підприємства в банку у випадках:

  • коли грошових коштів на рахунку підприємства достатньо для проведення всіх видів платежів;

  • коли на рахунку підприємства грошових коштів для оплати всіх витрат недостатньо.

Завдання 2.1.3. Назвіть порядок витрачання виручки, яка надійшла в касу підприємства від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Завдання 2.1.4. Визначення порядку та суми витрачання виручки, що надійшла в касу підприємства від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Вихідні дані. В касу підприємства надійшла виручка за реалізовані товари в сумі 9500 грн. Ліміт каси встановлений в сумі 170 грн. Підприємство має заборгованість: а) перед бюджетом по сплаті податків в сумі 1500 грн.; б) перед Пенсійним фондом – 1000 грн.; в) перед працівниками по сплаті податків – 4000 грн.

Необхідно. Встановити: 1) можливість виплати з виручки заробітної сплати в сумі заборгованості; 2) залишок виручки, який підприємство може спрямувати на оплату ТМЦ та послуг.

Вправа 2.2


З’ясування порядку відкриття поточного та інших рахунків

підприємства в банку


Завдання 2.2.1. Розкрийте порядок відкриття поточного рахунку юридичній особі (підприємству) в банку і назвіть перелік документів, які надаються для цього підприємством до банківської установи.

Завдання 2.2.2. Оформлення документів на відкриття поточного рахунку підприємства в банку.

Вихідні дані. Відкрите акціонерне товариство “Електромашина” (м. Житомир, вул. Перемоги, 25, ідентифікаційний код 14340402) просить Обласну дирекцію акціонерного комерційного банку “Укрсоцбанк” (скорочено ОД АКБ “Укрсоцбанк”) м. Житомира відкрити йому поточний рахунок з присвоєнням певного шифру (номеру). Код ОД АКБ “Укрсоцбанку” 311272, ідентифікаційний номер 19311279. Керівник (директор) банку Луценко Л.О., головний бухгалтер банку Сведомська С.А.

Керівник (директор) ВАТ “Електромашина” Марчук Анатолій Володимирович, головний бухгалтер – Петрова Поліна Андріївна.Необхідно. Заповнити заяву на відкриття рахунку, картку із зразками підписів і відбитком печатки. Оформити Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та оформити Довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді. Ознайомитися із змістом і порядком заповнення інших документів, що представлені в банк для оформлення відкриття поточного рахунку.

Примітка.  Щойно відкритому поточному рахунку ВАТ “Електромашина” надано код (номер) 26007200187001.

Вправа 2.3


З’ясування сутності безготівкових розрахунків, їх класифікації, принципів організації, форм та порядку розрахунків за різними формами
Завдання 2.3.1. Дайте визначення сутності розрахунків, назвіть та охарактеризуйте їх види.

Завдання 2.3.2. Назвіть принципи організації безготівкових розрахунків і розкрийте їх зміст.

Завдання 2.3.3. Назвіть основні форми безготівкових розрахунків і дайте їх коротку характеристику.

Завдання 2.3.4. Оформлення платіжного доручення на перерахування суми нарахувань на зарплату до Пенсійного фонду.

Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” (його код, номер рахунку, обслуговуючий банк – дивись завдання 2.2.2) оформило платіжне доручення № 66 від _________ 200_ р. (дата ставиться на день заповнення доручення) на перерахування обласному управлінню Пенсійного фонду (код 20404900) обов’язкових платежів в сумі 49500 грн. Поточний рахунок отримувача № 2040005162 в облдирекції АПБ “Аваль” м. Житомир, код банку 311528.

Реєстраційний номер платника в Пенсійному фонді 0627031005.Необхідно. Оформити платіжне доручення встановленої форми.

Методичні вказівки. Для перерахування суми нарахувань до Пенсійного фонду оформлюється платіжне доручення встановленої форми згідно з умовою завдання. При цьому в розділі “Призначення платежу” показується вид платежу, куди перераховується платіж, за який період, і реєстраційний номер платника податку в Пенсійному фонді. В даному випадку в розділі “Призначення платежу” в платіжному дорученні може бути зроблений такий запис: “Нарахування на заробітну плату за лютий місяць у встановленому розмірі в Пенсійний фонд перераховується повністю. Реєстраційний номер 0627031005”.

Завдання 2.3.5. Оформлення платіжного доручення на перерахування прибуткового податку, утриманого із заробітної плати працівників, до бюджету.


Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” оформило платіжне доручення № 61 від ________ 200_ р. (дата ставиться на день заповнення доручення) на перерахування головному фінансовому управлінню Житомирської облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 02313478) прибуткового податку, утриманого із заробітної плати працівників за попередній місяць, у сумі 28100 грн.

Поточний рахунок отримувача № 35004705600002 в облуправлінні НБУ м. Житомира, код банку 311034Необхідно. Оформити платіжне доручення встановленої форми на перерахування прибуткового податку до бюджету.

Методичні вказівки. Перерахування прибуткового податку до бюджету проводиться платіжним дорученням встановленої форми. Оформлення платіжного доручення в даному випадку здійснюється згідно з умовою завдання. В той же час в розділі “Призначення платежу” вказується вид платежу, куди платіж перераховується, за який період і в якому розмірі. В наведеному прикладі в розділі “Призначення платежу” в платіжному дорученні може бути зроблений такий запис: “Прибутковий податок в сумі _______ , утриманий із зарплати за ________ місяць, перераховується до бюджету повністю”.
Завдання 2.3.6. Оформлення платіжного доручення на перерахування передоплати за товари.

Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” оформило платіжне доручення № 68 від ________ 2000_ р. (дата ставиться на день заповнення доручення) на перерахування фірмі “Арніка-ЛТД” в порядку передоплати за запасні частини згідно з рахунком № 25 від _________ 200_ р. (дата ставиться на 2–3 дні раніше дати оформлення доручення) 12500 грн. Поточний рахунок отримувача № 26006101100025 в регіональному управлінні Промінвестбанку м. Житомира, код 311056.

Необхідно. Оформити платіжне доручення встановленої форми на перерахування передоплати за запчастини.

Методичні вказівки. Перерахування передоплати за запчастини проводиться платіжними дорученнями встановленої форми. Оформлення платіжного доручення в даному випадку проводиться згідно з умовою задачі. В розділі “Призначення платежу” вказується вид платежу, найменування товару, номер і дата товарних документів (рахунків-фактур). В нашому прикладі в даному розділі повинен бути зроблений наступний запис: “Передоплата за запасні частини згідно з рахунком № 25 від ______ 2000_ р. (дата ставиться на 2–3 дні раніше виписки платіжного доручення)”.
Завдання 2.3.7. Оформлення платіжної вимоги-доручення.

Вихідні дані. Спільне підприємство “Ремонтник” виставило на ім’я ВАТ “Електромашина” платіжну вимогу-доручення № 45 від _______ 200_ р. (дата ставиться на момент заповнення документа) про стягнення з ВАТ “Електромашина” заборгованості в сумі 1175 грн. за відпущені раніше йому товари за накладною № 48 від _______ 200_ р. (дата ставиться на 5–7 днів раніше дати заповнення вимоги-доручення). Поточний рахунок СП “Ремонтник” № 26006101100018 в регіональному управлінні Промінвестбанку м. Житомира, код 311056. Директор СП “Ремонтник” Тишко Т.В., головний бухгалтер Городова Т.А. ВАТ “Електромашина” акцептувало платіжну вимогу-доручення в повній його сумі і повернуло в свій банк для здійснення платежу.

Необхідно. Оформити платіжну вимогу-доручення встановленої форми на стягнення заборгованості за товари ВАТ “Електромашина”.

Методичні вказівки. Стягнення заборгованості постачальником з платника за поставлені йому товари, послуги може проводитись платіжною вимогою-дорученням встановленої форми. Оформлення платіжної вимоги-доручення проводиться отримувачем коштів і направляється або безпосередньо, або через банк платнику для його акцепту платником, після чого воно повертається до банку платника для проведення платежу.

В нашому прикладі заповнення платіжної вимоги-доручення проводиться на підставі умови завдання. При цьому в розділі “Призначення платежу” зазначається вид платежу, найменування товару, номер і дата товарних документів (рахунків-фактур). Виписана вимога-доручення підписується отримувачем коштів і затверджується його печаткою, після чого направляється платнику для його акцепту.


Завдання 2.3.8. Розрахунки в порядку планових платежів, що здійснюються платіжними дорученнями.

Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” уклало 15.02.200_ р. угоду № 3 з магазином № 45 “Промтовари” м. Житомира на постачання з 18.02.200_ р. електронно-обчислювальних машинок “Електроніка” кожні три дні на суму 3000 грн. За домовленістю розрахунки повинні проводитися через кожні 6 днів. Фактичне відвантаження рахункових машинок “Електроніка” склало: 18 лютого – на 3000 грн., 20 лютого – на 3300 грн., 23 лютого – на 3000 грн., 26 лютого – на 3300 грн., 29 лютого – на 3000 грн., 3 березня – на 3000 грн. і т.д. Поточний рахунок магазину № 45 “Промтовари” 2600310110002 в ЖФ АКБ “Правексбанку”, код 311012.

Необхідно. Визначити суму платежу 23 лютого і 29 лютого і заповнити платіжне доручення від імені магазину № 45 “Промтовари” на перерахування встановленої суми планового платежу.

Методичні вказівки. Сума планового платежу за перші шість днів, тобто 23 лютого, визначається, виходячи з частоти і суми перерахування коштів за машинки, що будуть поставлені згідно з угодою. За другі шість днів, тобто 29 лютого, сума платежу буде складатися з планового авансу за шість днів, що передбачений угодою, скоригованого на вартість перепостачання або недопостачання машинок за попередню шестиденку, тобто з 18 лютого по 23 лютого.
Завдання 2.3.9. Оформлення документів на отримання лімітованої чекової книжки.

Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” просить ОД АКБ “Укрсоцбанку” видати йому з поточного рахунку одну лімітовану чекову книжку в кількості 25 чеків для розрахунків з постачальниками за товари і послуги. Ліміт чекової книжки встановити в сумі 50000 грн. Чекову книжку доручається отримати Конончук Олені Іванівні.

Необхідно. Оформити заяву на отримання лімітованої чекової книжки. Заповнити платіжне доручення на перерахування з поточного рахунку на особовий рахунок суми ліміту.

Методичні вказівки. Для отримання лімітованої чекової книжки клієнт виписує (оформляє) спеціальну заяву ф. 896 в одному екземплярі, а також платіжне доручення на перерахування суми ліміту з поточного рахунку на особовий рахунок для цілей бронювання коштів за розрахунками чеками. На підставі цих документів клієнту оформлюється чекова книжка з зазначенням в ній суми ліміту, з ким і за що будуть проводитися розрахунки, а також строки дії книжки. Крім того, на кожному чеку вказується назва власника чека і банку, що його обслуговує. Оформлена чекова книжка видається клієнту касиром банку під розписку його отримувача згідно із заявою на отримання чекової книжки.

Примітка. ВАТ “Електромашина” банк видав лімітовану чекову книжку на 25 чеків з № 165851 по № 165875.
Завдання 2.3.10. Оформлення розрахункового чеку з лімітованої чекової книжки.

Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” виписало розрахунковий чек за № 165851 Житомирському підприємству по забезпеченню нафтопродуктами на суму 4500 грн. за отримані за накладною № 88 від _______ 200_ р. (дата ставиться днем виписки чеку) паливно-мастильні матеріали. Отримання паливно-мастильних матеріалів довірено експедитору ВАТ “Електромашина” Ігумнову І.В. (довіреність на його ім’я видана за № 45 від ______ 200_ р. (дата ставиться на день раніше отримання паливно-мастильних матеріалів)). Ідентифікаційний номер Житомирнафтобази № 13341012, а поточний рахунок 2600620110012.

Необхідно. Оформити розрахунковий чек з лімітованої чекової книжки.

Методичні вказівки. Для оплати отриманих паливно-мастильних матеріалів часто використовуються розрахункові чеки з лімітованих чекових книжок. Виписка розрахункового чеку здійснюється особою, яка має довіреність на отримання матеріалів. Чек виписується в місці отримання матеріалів на підставі накладної, виписаної постачальником на їх відпуск.

В нашому прикладі виписка розрахункового чеку проводиться на підставі умови даного завдання. Виписаний чек підписується особою, яка має довіреність на отримання матеріалів. При цьому перед підписом чеку вказується номер довіреності і дата її видачі.

Після виписки чеку, перед його відривом від корінця і передачею постачальнику, оформлюється корінець чека у відповідності з його реквізитами і вказується залишок ліміту до наступного платежу. Відірваний від корінця розрахунковий чек віддається постачальнику, який здає його в банк для оплати на підставі реєстру чеків.
Завдання 2.3.11. Оформлення реєстру розрахункових чеків.

Вихідні дані. Житомирське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами представило в обслуговуючу установу банку (Регіональне управління Промінвестбанку) розрахункові чеки з лімітованих чекових книжок наступних платників: 1) ВАТ “Електромашина”, розрахунковий чек № 165851 на суму 4500 грн.; 2) СП “Сервіс-ЛТД” (код 15641015, обслуговуючий банк – ЖФ АКБ “Правексбанк”, код 311012), розрахунковий чек № 165878 на суму 1200 грн. Поточний рахунок СП “Сервіс-ЛТД” № 26005101100018.

Директор підприємства по забезпеченню нафтопродуктами Малишев М.В., головний бухгалтер цього підприємства – Петренко П.О.Необхідно. Оформити реєстр чеків.

Методичні вказівки. Постачальник, що прийняв від покупців товарів в їх оплату розрахункові чеки, здає їх для оплати в банк, що його обслуговує, за реєстром чеків. Реєстр чеків заповнюється в двох примірниках у відповідності до реквізитів в ньому і на підставі умов даного завдання. Оформлений реєстр чеків (перший примірник) разом з чеками здається в банк для оплати чеків.
Завдання 2.3.12. Оформлення заяви на акредитив для розрахунків за лісопродукцію.

Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” на підставі договору № 48 від _______ 200_ р. (дата ставиться на 2–3 дні раніше дати заповнення акредитиву) з Овруцьким Лісгоспзагом просить ОД АКБ “Укрсоцбанк” відкрити йому з поточного рахунку в Овруцькому відділенні АБ “Ощадбанку” безвідкличний акредитив строком на 15 днів на суму 15000 грн. для розрахунків за лісопродукцію з Овруцьким лісгоспзагом, що має поточний рахунок № 26005101100018 в Овруцькому відділенні АБ “Ощадбанку” код 311216. Вантаж вивозиться ВАТ “Електромашина” своїм автотранспортом. Отримує вантаж довірена особа ВАТ “Електромашина” Соколов С.В.

Необхідно. Визначити дату закриття акредитиву. Сформулювати умови оплати за лісопродукцію за акредитивом. Заповнити заяву на акредитив встановленої форми.

Методичні вказівки. В окремих випадках при наявності договору між постачальниками і покупцями на гарантовані умови постачання продукції і оплати за неї розрахунки можуть проводитися при застосуванні акредитивної форми розрахунків, що передбачає відкриття акредитиву покупцем в своєму банку або в банку платника з депонуванням коштів на окремому рахунку або без такого.

Для відкриття акредитиву покупець оформлює заяву на акредитив (безвідкличний, відкличний, покритий, непокритий, із зазначенням в ньому суми, строку дії, для розрахунків з ким і за що він виставляється, а також із зазначенням умов оплати за ним (з акцептом, без акцепту і проти яких документів повинен здійснюватися платіж)).

В нашому прикладі заява на акредитив заповнюється у відповідності до умов даного завдання. Заповнений акредитив в 3–4-ох примірниках здається до обслуговуючого банку для оформлення розрахунків покупця з постачальником продукції.
Завдання 2.3.13. Оформлення простого векселя.

Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” видало взуттєвій фабриці “Крок” м. Житомира, вул. Баумана, 10 (ідентифікаційний код 11530510, рахунок №26006101100010 в РУ ПІБ м. Житомира, код 311056) простий вексель в оплату через 10 днів вартості отриманого взуття в сумі 1750 грн.

Необхідно. Заповнити простий вексель.

Методичні вказівки. В сучасних умовах в безготівкових розрахунках часто використовуються векселі, що представляють собою боргові зобов’язання векселедавця перед векселедержателем по сплаті йому певної суми грошових коштів.

Вексель виписується покупцем (платником) на ім’я отримувача грошей із зазначенням в ньому платника, суми платежу, строку і місця його сплати. В нашому прикладі простий вексель заповнюється згідно з умовою даного завдання. Виписаний покупцем вексель передається отримувачу грошей, який здає його до банку – місце платежу для стягнення з покупця (платника) встановленої суми грошових коштів у вказаний векселем строк.


Завдання 2.3.14. Оформлення переказного векселя.

Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” виписало переказний вексель на оплату в рахунок боргу перед фірмою “Віра” (код 10150312, рахунок № 2600610110028 в РУ ПІБ м. Житомира, код 311056) взуттєвій фабриці “Крок” через 25 днів після оформлення векселя 1750 грн. за отримане раніше ВАТ “Електромашина” взуття. Адреса фірми “Віра”: м. Житомир, вул. Московська, 45.

Необхідно. Оформити переказний вексель.

Методичні вказівки. У випадку наявності взаємної заборгованості у деяких господарюючих суб’єктів покупець товару може перевести свій платіж постачальнику на оплату отриманого товару на третю особу – свого боржника (в межах суми боргу). Для проведення такої операції покупець виписує переказний вексель. Порядок оформлення переказного векселя такий самий, як і простого векселя. В нашому прикладі переказний вексель виписується згідно з умовою даного завдання. Виписаний вексель передається отримувачу грошей, який здає його до свого банку для проведення платежу в строки і на суму, що вказані у векселі.
Завдання 2.3.15. Розрахунок суми пені за несвоєчасні розрахунки з постачальниками і бюджетом.

Вихідні дані. ВАТ “Електромашина” повинно було перерахувати (сплатити) 20 числа до бюджету податок на прибуток в сумі 5100 грн., фактично ж перерахувало суму 30 числа; 25 числа оплатити постачальнику за отримані товари 3500 грн., фактично ж сплатило 30 числа.

Необхідно. Розрахувати суму пені, що буде сплачена платником за несвоєчасні розрахунки з отримувачами грошових коштів.

Методичні вказівки. Платники грошових коштів, які не дотримуються встановлених строків платежів, за прострочку платежу сплачують на користь отримувача пеню в розмірі, встановленому в договорі сторін або в законі про відповідний платіж до бюджету або до централізованого фонду. Так, у відповідності з договором за несвоєчасну оплату отриманих товарів платник сплачує на користь постачальника 0,4 % пені за кожний день прострочки з суми недоїмки.

За несвоєчасну сплату податку на прибуток сплачується пеня в розмірі 120 % облікової ставки НБУ за кожний день прострочки з суми недоїмки. Розмір облікової ставки НБУ береться на день вирішення даної задачі.


Завдання 2.3.16. Розробка операцій по поточному рахунку на підставі виписки банку.

Вихідні дані.

Виписка банку з поточного рахунку ВАТ “Електромашина”


Дата 10.04.200_ р. – 05.04.200_ р.


Код операції

Код банку отримувача

Кореспондентський рахунок

Номер документу

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Вхідний залишок101060-00

1

311528

20405162

59

1800-00
3

311272

26004101100015

9
8250-00

1

311272

35004705600002

61

28100-00
1

311528

20405162

66

49500-00
1

311272

26004101100012

71
65150-00

1

311272

26004101100005

51
1480-00

1

311056

26004101100018

68

12500-00
3

311272

26004101100015

11
11200-00

6

311272

357002200048201

30

300-00
0

311272

26004101100015

33
120-00

3

311272

26004101100015

537135

82500-00
тощо
Всього оборотів

Х

Х

174700-00

86200-00

Вихідний залишок

Х

Х

Х

12560-00

Зведення розрахунково-платіжних документів, на підставі яких проведені операції по поточному рахунку ВАТ “Електромашина” з 05.04 по 10.04.200_ р. і відображені у виписці банку за ним за вказаний період.
з/п

Ким перераховується

Кому перераховується

За що перераховується

Номер доку-менту

Назва документу

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

ВАТ

“Електромашина”В Пенсійний фонд

Утримання із зарплати

59

Платіжне доручення

1800-00

2

ВАТ

“Електромашина”В Пенсійний фонд

Відрахування від зарплати

66

Платіжне доручення

49500-00

3

ВАТ

“Електромашина”Облфінуправлінь-ню (бюджет)

Прибутковий податок

61

Платіжне доручення

28100-00

4

ВАТ

“Електромашина”Фірмі “Арніка-ЛТД”

За запасні частини

68

Платіжне доручення

12500-00

5

ВАТ “Житомирзбут”

ВАТ

“Електромашина”За придбані товари

71

Платіжне доручення

65150-00

6

ВАТ

“Електромашина”ВАТ

“Електромашина”Виручка з каси

9

Об’ява на внесок готівки

8250-00

7

СП “Меркурій”

ВАТ

“Електромашина”За ремонт електродвигуна

51

Платіжне доручення

1480-00

8

ВАТ

“Електромашина”ОД АКБ “Укрсоцбанк”

За розрахункове обслуговування

30

Меморіальний ордер

300-00

9

ОД АКБ “Укрсоцбанк”

ВАТ

“Електромашина”Проценти банку на залишках на рахунку

33

Меморіальний ордер

120-00

10

З рахунку ВАТ “Електромашина”

В касу ВАТ “Електромашина”

Гроші на виплату зарплати

53715

Чек

82500-00

11

ВАТ

“Електромашина”ВАТ

“Електромашина”Виручка з каси

11

Об’ява на внесок готівки

11200-00

Необхідно. Розробити (скласти бухгалтерські записи і проводки) операції по поточному рахунку згідно з даними виписки банку і розрахунково-платіжних документів, на підставі яких проведені операції за поточним рахунком ВАТ “Електромашина” з 05.04 по 10.04.200_ р. Розробку операцій провести за схемою, наведеною нижче.

Згрупувати суми по надходженню і витрачанню грошових коштів по рахунку і визначити їх залишок на рахунку на останню дату складання виписки банку.Розробка операцій за поточним рахунком №_____


за ___________ 200_ р.


з/п

Зміст операцій (записів)

Сума, грн.

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1

2

...
Всього оборотів


Сальдо на початок періоду


Надходження


Списання (витрачання)


Сальдо на кінець періодуМетодичні вказівки. При розробці виписки банку по рахунку необхідно усвідомити, що по кожному запису в ній повинен бути прикладений відповідний розрахунково-платіжний документ (платіжне доручення, меморіальний ордер тощо) із зазначенням в ньому його номеру, суми, кому і за що вона перерахована або від кого і за що вона надійшла. В той же час, на операції, що відображені за чеками, відповідний документ до виписки не прикладається. Їх же запис у виписці значиться під кодом “3” за операціями, які пов’язані з прийманням і видачею готівки, і під кодом “4” – за операціями за розрахунковими чеками.

Однак, починаючи розробляти виписку банку, слід дивитися на перший і т.д. записи в ній, тобто на номер документу і суму, зазначену в ньому, знаходити відповідний документ (в нашому прикладі назва документів, їх номери і суми приведені у “Зведенні розрахунково-платіжних документів” умови задачі) і на підставі записів у виписці банку й в розрахунково-платіжному документі формулювати зміст операції і записувати її в розроблену таблицю із зазначенням суми, “Дебета” і “Кредита” кореспондуючих рахунків. Наприклад, для першого запису у виписці банку назва операції повинна бути такою: “Перераховано до Пенсійного фонду утримання із заробітної плати за місяць”, потім вказується перерахована сума і кореспонденція рахунків.

В той же час, щоб правильно записати надходження і витрачання (списання) грошових коштів за рахунком, необхідно пам’ятати, що у виписці банку за дебетом відображається витрачання (списання), а за кредитом – надходження грошових коштів.

Після розробки всіх операцій за випискою банку підбивається оборот і виводиться сальдо (залишок) грошових коштів за поточним рахунком на кінець дати виписки.Тести

1. Безготівкові розрахунки – це

1) розрахунки, які здійснюються готівкою;

2) розрахунки за бартером;

3) розрахунки за допомогою чеків;

4) розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках;

5) немає правильної відповіді.
2. Платіжне доручення – це

1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування з його рахунку певної суми;

2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми;

3) письмове доручення власника рахунку переказати певну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів;

4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника;

5) немає правильної відповіді.


3. Знайдіть правильне визначення кожного виду розрахунків:

А. Розрахунки за товарними операціями.

Б. Розрахунки за нетоварними операціями.

  1. розрахунки підприємства з бюджетом;

  2. платежі за виконані роботи, послуги;

  3. обов’язкові відрахування в державні цільові фонди;

  4. розрахунки з кредитними установами;

  5. платежі за відвантажену продукцію.

4. Вексель – це

1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;

2) письмове зобов’язання певної форми, яке надає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;

3) форма розрахунку, за якою банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;

4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;

5) немає правильної відповіді.
5. Акредитив – це

1) форма розрахунку, за якою банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;

2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально за депонованих коштів;

3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;

4) немає правильної відповіді.
6. Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати...

1) безвідзивним;

2) непокритим;

3) акцептованим;

4) покритим;

5) немає правильної відповіді.


7. Непокритий акредитив – це акредитив

1) який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для якого він був відкритий;

2) який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з постачальником;

3) за яким платежі постачальнику гарантує банк;

4) немає правильної відповіді.
8. Переказний акредитив – це

1) коли платежі постачальнику гарантує банк;

2) коли передбачається депонування коштів;

3) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж третій особі;

4) немає правильної відповіді.
9. Знайдіть правильні визначення таких термінів:

А


Акредитив відзивний – це такий, що його...

1) можна змінити або анулювати без згоди позичальника;

2) не можна змінити або анулювати без попередньої згоди позичальника;

3) гарантує банк;

4) немає правильної відповіді.

Б

Акредитив безвідзивний – це такий, що...

1) може бути анульований чи змінений але тільки після згоди продавця для якого його було відкрито;

2) для нього попередньо резервуються кошти на окремому рахунку;

3) може бути анульований чи змінений з ініціативи банку платника або банку-емітента, але без згоди постачальника;

4) немає правильної відповіді.

10. Вексельна форма розрахунків – це

1) розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстрочкою платежу;

2) письмове розпорядження власника рахунку банку перерахувати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів;

3) розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстрочкою платежу на підставі спеціального документа;

4) немає правильної відповіді.

скачать файлСмотрите также:
Для здійснення своєї безперервної діяльності підприємства повинні мати відповідну кількість грошових активів
268.86kb.
Інструкція з охорони праці № під час післязбиральної доробки зерна
144.68kb.
Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої
22.5kb.
4. Грошові розрахунки підприємств (4 год.)
236.13kb.
Кухар призначається на посаду і звільняється з неї директо­ром школи
30.21kb.
Розпорядження великий Бурлук 21 травня 2012 року №151
9.19kb.
Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів
342.71kb.
Відомість 4-м за 20 р. Розділ I. Облік необоротних активів І зносу
209.53kb.
Положення про порядок створення, реорганізації І ліквідації дочірніх підприємств ат I. Загальні положення Це Положення визначає порядок створення дочірніх підприємств ат відповідно до чинного законодавства, Статуту ат, інших
41.88kb.
Я ніколи не переймаюся тлумами, а лише однією людиною. Якби я дивилася на тлуми, то ніколи не почала б своєї справи
39.73kb.
Благозвучність (якщо логотип містить букви, то вони не повинні мати негативного додаткового відтінку)
39.27kb.
3. Особливості планування та реалізації рекламної компанії підприємства
614.62kb.