da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

ХАРЦИЗЬКИЙ
РОЗКЛАД


3 курс 6 семестр


Дні

гр. ОМТ-10-1

гр. ОМТ-10-2

гр. ОР-10-1

гр. ОР-10-2


понеділок

Фізична культура

Кнороз І.М.Іноземна мова

Матвієнко ЕГ 327

Шанько ОЄ 328


Фізичне виховання

Климова В.С.Охорона праці

НефьодоваТ.В. ауд.236Іноземна мова

Матвієнко Е.Г. ауд. 327Економіка

Кононенко О.Б.

ауд. 221


Автоматизація Шевченко Н.П. ауд. 114

Фізичне виховання

Климова В.С.Прокатно-волочильне вир-во

Астахов В.Т. 112Канатне виробництво 110

Кононенко Є.Є.Охорона праці

НефьодоваТ.В. ауд.236Автоматизація Шевченко Н.П. ауд. 114

Осн. автоматизації

Левицька О.І 325

Осн. автоматизації

Левицька О.І 325

вівторок
0 – пара Інозем. мова

Матвієнко / Шанько0 – пара Інозем. мова

Матвієнко / Шанько
Канатне виробництво 110

Кононенко Є.Є.Прокатно-волочильне вир-во

Астахов В.Т. 112ТОР

Прудченко Н.П. ауд. 233МАМП Зюбанова Л.М. ауд. 222

Технолог прокат трубного вир-ва

Астахов В.Т. 112Канатне виробництво 110

Кононенко Є.Є.Гідропневмо пр.

Прудченко Н.П. ауд. 233Економіка Полякова Н.І. ауд. 227

Механічне обладнання 110

Горбенко Н.Є.Основи автоматизації

Левицька О.І 325Економіка Полякова Н.І. ауд. 227

Гідропневмо пр.

Прудченко Н.П. ауд. 233

Технолог. галузі Ільїчова В.М. ауд. 229

Технолог. галузі Лозовий М.Ф. ауд. 237

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Директор технікуму

_______________Є.Є. Кононенко «______»_______________2013 р.

ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНІКУМЗАНЯТЬ

2012-2013 навчального року
гр. ЗВ-10-1

гр. ЗВ-10-2

гр. Е-10-1


гр. Е-10-2

гр. Д-10

ТОЗТ

Лобова В.В. ауд. УПМ


Монтаж

Бутаєнко Є.Ф.

ауд.115


Енерго

збереження 114 Савченко О.В.Діловодство

Спицина О.О.

ауд. 316


Охорона праці

НефьодоваТ.В. ауд.236ТОЗТ

Лобова В.В. ауд. УПМФізичне виховання

Кнороз І.М.Ел. привод

Бутаєнко Є.Ф.

ауд. 115

Укр. мова

(проф. спрям.)


Неснова ТІ 223

Іноземна мова

Матвієнко 327

Шанько 328


Фізичне виховання

Климова В.С.Ел. устаткуван.

Левицька О.І.

ауд. 325


Фізичне виховання

Кнороз І.М.Інформаційне забезпеч. 221

Кононенко О.Б.


Іноземна мова

Матвієнко 327

Шанько 328


Перетвор.

техніка 114

Шевченко Н.П.

ТУ

Бузань Д.П. ауд. УПМОЕЗП

Вількос А.В. ауд. УПМПеретвор. тех. 114

Шевченко Н.П.

Ел. безпека

Гудим Г.І. 230

Економіка

Кононенко О.Б.

ауд. 221


Ел. безпека

Гудим Г.І. 230

Перетвор. тех. 114

Шевченко Н.П.

Фізичне виховання

Перелигін М.В.ВЗК

Вількос А.В. ауд. УПМЕнерго

збереження 114 Савченко О.ВЕл. устаткуван.

Левицька О.І.

ауд. 325


Архівознавство

Спицина О.О.

ауд. 316


ВЗК

Вількос А.В. ауд. УПМТУ

Бузань Д.П. ауд. УПММонтаж

Бутаєнко Є.Ф.

ауд.115

Укр. мова

(проф.) 223


Неснова Т.І.

Іноземна мова

Шанько О.Є.

ауд. 328


ТОЗТ УПМ ЛобоваВВ.Ел. привод 115

Бутаєнко Є.Ф.ТОЗТ УПМ ЛобоваВВ.

середа

Прокатно-волочильне вир-во

Астахов В.Т. 112Механічне обладнання 110

Горбенко Н.Є.Іноземна мова

Матвієнко ЕГ 327

Шанько ОЄ 328


Автоматизація Шевченко Н.П. ауд. 114

Основи автоматизації

Левицька О.І 325Технолог прокат трубного вир-ва

Астахов В.Т. 112Автоматизація Шевченко Н.П. ауд. 114

Іноземна мова

Матвієнко ЕГ 327

Шанько ОЄ 328


Економіка

Кононенко О.Б.

ауд. 221


Основи автоматизації

Левицька О.І 325БЖД

НефьодоваТ.В. ауд.236ТОР

Прудченко Н.П. ауд. 233Фізична культура

Кнороз І.М.Фізична культура

Климова В.С.Гідропневмо пр.

Прудченко Н.П. ауд. 233БЖД

НефьодоваТ.В. ауд.236четверКанатне виробництво 110

Кононенко Є.Є.Прокатно-волочильне вир-во

Астахов В.Т. 112Фізичне виховання

Климова В.С.МАМП Зюбанова Л.М. ауд. 222

Механічне обладнання 110

Горбенко Н.Є.Технолог прокат трубного вир-ва

Астахов В.Т. 112Технолог. галузі Ільїчова В.М. ауд. 229

Фізичне виховання

Климова В.С.Технолог прокат трубного вир-ва

Астахов В.Т. 112Механічне обладнання 110

Горбенко Н.Є.МАМП Зюбанова Л.М. ауд. 222

Гідропневмо пр.

Прудченко Н.П. ауд. 233П’ятниця
Механічне обладнання 110

Горбенко Н.Є.Прокатно-волочильне вир-во

Астахов В.Т. 112Економіка Полякова Н.І. ауд. 227

ТОР

Прудченко Н.П. ауд. 233Прокатно-волочильне вир-во

Астахов В.Т. 112Механічне обладнання 110

Горбенко Н.Є.МАМП Зюбанова Л.М. ауд. 222

Економіка Полякова Н.І. ауд. 227

Основи автоматизації

Левицька О.І 325Фізична культура

Климова В.С.Іноземна мова

Матвієнко / Шанько

Гідропневмо пр.

Прудченко Н.П. 233

Гідропневмо пр.

Прудченко Н.П. 233

Іноземна мова

Матвієнко / ШанькоТОР

Прудченко Н.П. ауд. 233Технолог. галузі Лозовий М.Ф. ауд. 237

Заступник директора з НР
ОЕЗП

Прокопенко В.В ауд. УПМОхорона проці

НефьодоваТ.В. ауд.236Комп’ютерна техніка 315 Полякова Л.О

Монтаж

Бутаєнко Є.Ф.

ауд.115


Інформаційне забезпеч. 221

Кононенко О.Б.Охорона праці

НефьодоваТ.В. ауд.236ТОЗП Прокопенко В.В ауд. УПМ

Фізичне виховання

Кнороз І.М.Ел. безпека

Гудим Г.І.

ауд. 230


Діловодство

Спицина О.О.

ауд. 316


ТОЗП Прокопенко В.В ауд. УПМ

ОЕЗП

Вількос А.В. ауд. УПМІноземна мова

Матвієнко 327

Шанько 328


Фізичне виховання

Кнороз І.М.Системи документув 316

Спицина О.О.

Іноземна мова

Матвієнко 327

Шанько 328

Ел. привод 117

Бардаченко С.В.
0 – пара Ін. мова

Матвієнко/Шанько


0 – пара Ін. мова

Матвієнко/Шанько
ТУ

Бузань Д.П. ауд. УПМОЕЗП

Вількос А.В. ауд. УПМЕл. привод

Бардаченко С.В.

ауд. 117


Ел. привод

Бутаєнко Є.Ф.

ауд. 115


Економіка 221

Кононенко О.Б.

Діловодство 316

Спицина О.О.

ОЕЗП

Прокопенко В.В ауд. УПМТУ

Бузань Д.П. ауд. УПМЕл. безпека

Гудим Г.І.

ауд. 230


Комп’ютерна техніка 315 Полякова Л.О

Проф. етика

Фаустова Г.В.

ауд.320


Фізичне виховання

Перелигін М.В.Фізичне виховання

Климова В.С.Комп’ютерна техніка 315 Полякова Л.О

Монтаж

Бутаєнко Є.Ф.

ауд.115


Архівознавство

Спицина О.О.

ауд. 3160 – пара Ін. мова

Матвієнко/Шанько


0 – пара Ін. мова

Матвієнко/Шанько

ТОЗП Прокопенко В.В ауд. УПМ

ТОЗТ

Лобова В.В. ауд. УПМ


Укр. мова

(проф.) 223


Неснова Т.І.

Б Ж Д

Бузань Д.П.

ауд УПМ


Системи документув 316

Спицина О.О.ТОЗТ

Лобова В.В. ауд. УПМТОЗП Прокопенко В.В ауд. УПМ

Б Ж Д

Бузань Д.П.

ауд УПМ


Комп’ютерна техніка 315 Полякова Л.О

Охорона праці

НефьодоваТ.В

ауд.236


ОЕЗП

Прокопенко В.В ауд. УПМОхорона проці

НефьодоваТ.В. ауд.236Ел. привод

Бардаченко С.В.

ауд. 117


Перетворюв.

техніка 114 Шевченко Н.П.Інформаційне забезпеч. 221

Кононенко О.Б.
С.В.Бардаченко221320
скачать файлСмотрите также:
Харцизький розклад
127.03kb.
Харцизький розклад
95.54kb.
Харцизький
106.57kb.
Розклад змагань
82.5kb.
Розклад. Група зф-1-03 Пара Предмет
78.15kb.
М. В. Казаков розклад занять на І півріччя 2014 2015 н р
761.91kb.
Розклад уроків 1-4 класів на І семестр 2012-2013 навчального року 1-А
275.56kb.
Розклад навчальних занять на ІІ семестр 2011 – 2012 навчального року
133.05kb.
Розклад проведення гурткової роботи у Вишнівській зош І-ІІІ ст. №2 на І семестр 2011/2012 н р
182.67kb.
Розклад навчальних занять студентів 5 курсу факультету уфкс знту на перше півріччя 2012 -2013 навчального року фізичне виховання
201kb.
Розклад організованої розвивально-виховної зайнятості по лднз №6 н р. за програмою «Я у Світі» на 2012/2013 навчальний рік
57.8kb.
Розклад навчальних занять студентів 3 курсу денного відділення факультету уфкс знту на перше півріччя 2012-2013 навчального року фізичне виховання
205.95kb.