da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл

Кроссворд по предмету "Українська мова (укр.)" на тему "Iншомовні слова (укр.)"
По горизонтали

2. Назва чис¬лівника, який означає порядок предме¬тів при лічбі

3. Сполучники бо, тому що відносять до сполучників підрядності групи ……

4. Це записка, в якій особа викладає причини якихось подій, фактів, допущених нею порушень

5. Акт, який містить рішення щодо законів, указів

6. Сполучники і…і, ні…ні відносять до сполучників сурядності групи ……

7. Сполучники, які поєднують головну й залежну частини складного речення

8. Неподільне, стійке словосполучення, яке можна замінити синонімічним словом

9. Розділ граматики, що вивчає будову і значення словосполучень та речень, способи звязку слів у словосполученні і реченні
По вертикали

1. Стиль художньої літератури, який використовується в художній творчості2. Одна з груп сполучників сурядності

4. Невелика доповідь на окрему тему
скачать файлСмотрите также:
Кроссворд по предмету "Українська мова (укр.)" на тему "Iншомовні слова (укр.)"
7.07kb.
"Філологічні поняття (укр.)"
19.61kb.
"Філологія (укр.)"
14.55kb.
Кроссворд по предмету "Економіка (укр.)" на тему "Економічний аналіз (укр.)"
19.92kb.
Кроссворд по предмету "Філософія (укр.)" на тему "Евристика (укр.)"
7.94kb.
"Музичнi iнструменти (укр.)"
6.77kb.
Кроссворд по предмету "Соціологія (укр.)" на тему "Соціологія особистості (укр.)"
22.31kb.
Кроссворд по предмету "Iсторія України (укр.)" на тему "Київська Русь (укр.)"
9.73kb.
Кроссворд по предмету "Охорона праці (укр.)" на тему "Общий (укр.)"
20.4kb.
Кроссворд по предмету "Iсторія (укр.)" на тему "Общий (укр.)"
18.8kb.
Кроссворд по предмету "Соціологія (укр.)" на тему "Соціологія як наука (укр.)"
23.65kb.
"Держава і право на укр землях в 2-й половині 17-18ст. (укр.)"
10.35kb.