da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 09.08.11 _ 1/9-603___

на № ___ від

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту

Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій


Особливості організації навчально-

реабілітаційного процесу у спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладах

у 2011/2012 навчальному році

Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичний лист “Особливості організації навчально-реабілітаційного процесу у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у 2011/2012 навчальному році”.

Просимо довести зазначений лист до відома працівників органів управління освітою, методичних установ, керівників спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та забезпечити його виконання.

Додаток: на 5 арк.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Додаток


до листа Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

від 09.08. 2011 № 1/9-603

Особливості організації навчально-реабілітаційного процесу

у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)

розумового розвитку, у 2011/2012 навчальному році

Основною метою інструктивно-методичного листа є спрямування діяльності органів управління освітою, керівників, педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів щодо створення оптимальних умов для навчання учнів (вихованців) з особливими освітніми потребами на рівні державних вимог і стандартів, забезпечення їх комплексної реабілітації, професійної орієнтації, професійної підготовки та соціальної адаптації.

Відповідні правові засади щодо функціонування спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів у системі загальної середньої освіти визначені законодавством у галузі освіти, Законами України “Про охорону дитинства”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

Відповідно до Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” спеціальні загальноосвітні навчальні заклади є реабілітаційними і входять до єдиного реєстру реабілітаційних закладів країни. Для забезпечення ефективності діяльності вони мають керуватися також постановами Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. № 1686 “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”; від 23.05.2007р. № 757 “Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда”; наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2007 р. № 623 “Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання”, погодженим Міністерством освіти і науки; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 619-р “Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю”.

Організаційно-фінансові питання функціонування спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) визначені постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”; Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 15.08.2008 р. № 852 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22.12.2008 р. за № 1219/15910); наказом МОН від 05.02.2008 р. № 1105 „Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” (із змінами, внесеними наказом МОН від 05.02.2009 р. № 69), яким уведено нові посади: старшого вихователя, сестри медичної з дієтичного харчування, інженера-електроніка.

Разом з тим, відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для організації навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, поглибленого вивчення дітей, які мають складні вади розвитку (діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, з раннім дитячим аутизмом, сліпоглухі, з помірною розумовою відсталістю), у складі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) можуть відкриватися окремі класи (групи).

За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення у спеціальній школі (школі-інтернаті) можуть відкриватися спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій. За таких умов організація навчально-реабілітаційного процесу у цих закладах передбачає внутрішню інтеграцію та соціальну адаптацію дітей з різними особливостями психофізичного розвитку.

Виконання спеціальними навчальними закладами основних положень зазначених Конвенцій ООН визначено пунктом 3.5.1 Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат): „За наявності відповідних умов та кадрового забезпечення у спеціальній школі (школі-інтернаті) можуть навчатися діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які себе не обслуговують і відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда потребують індивідуального догляду та супроводу, стан здоров’я яких дає змогу перебувати в дитячому колективі згідно з рекомендованим лікарями режимом”. Це передбачає забезпечення повної доступності приміщень спеціальних навчальних закладів (наявність ліфта або підйомного механізму, пандусів, поручнів, відповідних санітарно-гігієнічних блоків, кімнат психологічного розвантаження тощо).

Строки навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) визначено постановами Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585, від 27 серпня 2010 року № 780 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585”.

Робочі навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2011/2012 навчальний рік складаються:


  • І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852),

  • 5-9 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р. № 778 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852);

- 10-12 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 р. № 489”.

Питання організації навчального процесу (початок та закінчення навчального року, канікули тощо) у загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі й спеціальних, визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 686-р „Про деякі питання завершення 2011-2012 навчального року в зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” та листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 21.07.2011 № 1/9-556 “Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році”.

За результатами науково-педагогічних досліджень з 2009/2010 навчального року до навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом наказом Міністерства освіти і науки від 11.09.2009 № 852 уведено новий навчальний предмет „Українська жестова мова”.

З метою забезпечення вивчення жестової мови у зазначених навчальних закладах затверджено комплексну програму “Українська жестова мова” для підготовчого, 1-12 класів та методичні рекомендації до неї. Організаційно-методичні засади вивчення цього навчального предмета викладено в інструктивно-методичному листі Міністерства від 05.10.2009 № 1/9-684.

З урахуванням прямого впливу рівня розвитку слухового сприймання дітей з вадами слуху на стан засвоєння навчального матеріалу, формування комунікативних можливостей розроблено інструктивно-методичний лист Міністерства від 03.07.2010 № 1/9-491 “Про організацію роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови у школах (школах-інтернатах) для дітей глухих та зі зниженим слухом”.

Особливості здійснення навчально-реабілітаційної роботи у спеціальній школі (школі-інтернаті) у процесі комплексного підходу до організації медичної, психолого-педагогічної, трудової, фізичної, соціальної реабілітації розкрито в інструктивно-методичному листі „Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах” (лист Міністерства освіти і науки від 04.08.2009 № 1/9-515).

Особливого значення у спеціальних навчальних закладах набуває трудове навчання як невід’ємна складова навчально-реабілітаційного процесу. Корекційна спрямованість трудового навчання забезпечує практичне застосування учнями з особливими потребами програмних знань, умінь і навичок, загальний розвиток, адекватне професійне орієнтування учнів з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та рекомендацій лікарів. Відповідно закладається основа для подальшої особистісно орієнтованої професійної підготовки учнів (вихованців) з урахуванням потреб ринку праці.

Трудове навчання здійснюється диференційовано відповідно до психофізичних, індивідуальних особливостей та можливостей учня і може здійснюватися у формі професійного навчання.

Для учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для розумово відсталих дітей, які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, у школах з відповідною навчально-матеріальною базою відкриваються 10-і класи з поглибленою професійною підготовкою. Добір учнів до таких класів здійснюється за рекомендаціями лікарів і шкільних психолого-медико-педагогічних комісій з урахуванням побажань учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють).

Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) визначено, що трудове навчання є основою для подальшої професійної підготовки випускників з особливими потребами.

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 06.03.2002 за № 229/6517 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”

для проведення уроків з трудового навчання клас ділиться на дві групи. З урахуванням можливостей навчально-матеріальної бази закладу трудове навчання може здійснюватися у формі професійного навчання.

Системний досвід професійної соціалізації вихованців у процесі їх професійної підготовки напрацьовано спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами міста Києва, якими укладено угоди з професійно-технічними навчальними закладами (ПТНЗ). Цими угодами визначена система співпраці шкіл-інтернатів та ПТНЗ: розроблення нових підходів та технологій до вирішення проблеми професійного самовизначення старшокласників; організація виробничого навчання та практики на базі ПТНЗ, участь у педагогічних радах, позакласних заходах, організація днів відкритих дверей, навчально-виробничі екскурсії; порядок прийому на подальше навчання випускників спеціальних шкіл-інтернатів до ПТНЗ, ліцеїв; визначено перспективи працевлаштування випускників на підприємства, в установи, інші структури.

Така диференційована професійна соціалізація учнів з особливими потребами сприяє свідомому обранні ними майбутньої професії, яка задовольняє їх та потреби ринку праці.

Здійснення трудового навчання та професійної підготовки учнів з вадами розвитку зумовлює наявність відповідної матеріальної бази. Ці питання можна вирішувати, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1171 “Про внесення змін до Порядку використання суми господарсько-адміністративних санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України передбачено можливість використання Фондом соціального захисту інвалідів коштів з метою надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази, зокрема, спеціальних шкіл та шкіл-інтернатів, для забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.Відповідна співпраця органів управління освітою, спеціальних шкіл-інтернатів з органами соціального захисту населення, обласними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями, які опікуються питаннями дотримання прав дітей з особливими потребами, сприятиме позитивному вирішенню питань щодо створення умов для професійної соціалізації учнів зазначеної категорії, їх подальшої інтеграції в суспільство.
скачать файлСмотрите также:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
565.34kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
684.52kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
22.96kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
88.7kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
27.05kb.
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
1009.29kb.
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
411.02kb.
Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
143.85kb.
Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
422.44kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
22.61kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243
1439.78kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент освіти і науки, молоді та спорту
270.68kb.