da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл

2 РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖ У ВАЛЬНИХ МАШИН І ПРИСТРОЇВ ТА ЇХ КІЛКОСТІ НАС КЛАДІ

Продуктивність установки :Де – продуктивність установки;N - кількість місць вантажу на піддоні;

– тривалість одного циклу роботи (хв.);

– маса одиниці вантажу (т) .

Розрахуємо необхідну кількість установок для формування та розформування пакетів:

Де


– необхідна кількість установок для формування і розформування пакетів;

– об’єм роботи установки за добу (т);

- час роботи складу ( год )

;

Розрахуємо продуктивність конвеєрів що обслуговують установки для формування , та розформування пакетів ( :

Де

– продуктивність стрічкового та роликового конвеєрів , що обслуговують установки для формування та розформування;– швидкість конвеєрів (м / с);

– маса (0,05);

– коефіцієнт використання конвеєрів;

– відстань між вантажними місцями на конвеєрі (м).

Продуктивність роликового конвеєру для формування та розформування пакетів:

Продуктивність стрічкового конвеєру для формування та розформування пакетів:

Розрахуємо продуктивність ручних візків та їх кількість :Де

– вантажопідйомність візка (0,25 т);– коефіцієнт використання візка;

– тривалість циклу візка (год);

– швидкість візка ( 1,2 м/с);

– середня довжина пробігу візка за цикл (м).Де

– повна вага піддонів використаних за зміну ( т/год) ;- маса піддона (т);

– тривалість зміни ( год).

Розраховуємо продуктивність електронавантажувачів:Де

- продуктивність електронавантажувачів ();– вантажопідйомність електронавантажувача (т);

– коефіцієнт використання електронавантажувача ;

– тривалість циклу навантажувача (с);

– швидкість підйому з вантажем/без вантажу ( м) ;

– пробіг навантажувача за цикл в приміщенні ();

– висота підйому з вантажем / без вантажу (м);

– тривалість заведення та виведення вил навантажувача.

Для сировини в пакетах:В ящиках :Для готової продукції :Для сировини в пакетах:В ящиках :Для готової продукції:

Розрахуємо необхідну кількість навантажувачів для кожного складу:

Де

- обсіг вантажу, що навантажується електронавантажувачем за зміну ;– продуктивність електронавантажувачів ;

– час роботи складу ( год).

Для сировини в пакетах:В ящиках :Для сировини в пакетах:

Розрахуємо продуктивність мостового крану за ф-ю (2.9) :

Де

– тривалість циклу мостового крану (с);– швидкість підняття ( м/ с) ;

– відстань руху (м);

– висота піднятті вантажу (м);

– тривалість часу на захват та вивільнення вантажу

– швидкість руху ( м/ с)

3 РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В СТЕЛАЖАХ, КОНТЕЙНЕРАХ, ПІДДОНАХ НА СКЛАДІРозрахуємо потребу в стелажах, контейнерах, піддонах на складі :

Знаючи кількість місць можна визначити необхідну кількість стелажів. У цьому випадку розрахунки проводяться у такий спосіб.Де

– довжина місця ( м);– ширина місці (м);

- висота місця (м) ;

– коефіцієнт заповнення обсягу місця ()

– об’ємна маса ( т/ );

– кількість місць у стелажі.

Склад сировини в ящиках:Склад готової продукції:Щоб визначити необхідну кількість піддонів і контейнерів для забезпечення нормальних вантажопотоків, необхідно всебічно проаналізувати умови логістичної діяльності відправників вантажу і транспорту. Вихідними даними для розрахунку є потужність вантажних потоків,їхня характеристика, параметри піддонів та контейнерів, а також час їхнього обороту,що визначається тривалістю перебування контейнерів або піддонів від одного завантаження до іншого.- норма часу на навантаження 1 т вантажу (хв);

– вантажопідйомність автомобіля (т);

– норма часу на навантаження понад 1т за кожну або неповну тонну додатково (хв.);

– норма часу на виконання додаткових операцій (хв.);

– відстань пробігу контейнера відповідно під час перевезення вантажнього контейнера ;

- швидкість руху автомобіля відповідно під час перевезення вантаженого і порожнього контейнера ;

Розрахуємо час оберту контейнерів та піддонів:

Для піддонів:

Для контейнерів:

Якщо час обороту контейнера відомий, то вже не представляє праці визначити величину– число оборотів, виконуваних контейнером за добу:

де

– час роботи складу,(год)

Розрахуємо потребу в контейнерах та піддонах:Де

- потреба в контейнерах(робітник парк контейнерів;- загальна кількість вантажу,що повинна бути відправлена за добу в контейнерах,(т)

Для піддонів:Для контейнерів:4 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДУ

Головне призначення складу – концентрація і тимчасове збереження товарно-матеріальних цінностей з метою ритмічного забезпечення підприємств, організацій, установ, що їх потребують.

Коефіцієнт місткості складу:Де

– фактична кількість вантажу на складі (т);- місткість складу (т).

Коефіцієнт використання площі складу:

- площа складу, де знаходиться вантаж, ;

– загальна площа складу,.

Коефіцієнт використання об’єму складу:Де


- об’єм складу, де знаходиться вантаж,;

- загальний об’єм складу,

)

)

))

)

)


Пропускна здатність складу(т/добу)Де

-розрахункове навантаження на 1 підлоги складу ,т/;- термін зберігання вантажу,діб ;

- коефіцієнт, що враховує розміри складської площі, необхідної для проходів, проїздів, вагових пристроїв тощо.

5 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ АВТОМОБІЛІВ ТА НАВАНТАЖУВАЛЬНО - РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН, ПРИСТРОЇВ НА СКЛАДІ

Продуктивність автомобілів залежить від організації навантажувально- розвантажувальних пунктів і складів.

Для високої швидкості прийому і відправлення вантажів необхідно мати достатньо високопродуктивних навантажувально-розвантажувальних машин і пристроїв , упоряджені площадки для проїзду і маневрування автомобілів,вагове господарство,складські приміщення.

Ритм роботи пункту:- час навантаження та розвантаження(год.);

- коефіцієнт нерівномірності прибуття рухомого складу під навантаження ;

- кількість машин навантаження/розвантаження.

Для контейнерів:

Для піддонів:Необхідна кількість автомобілів для освоєння добового обсягу перевезень(од.)Де

- час оберту автомобіля (год);- номінальна вантажопідйомність автомобіля(т);

- добовий обсяг перевезень вантажу

- час у наряді (год);

- коефіцієнт використання вантажності автомобіля.

Для контейнерів:

Для піддонів:

Розрахуємо необхідну кількість автомобілів:

Інтервал руху транспортних засобів:Де

- автомобілі,що працюють на маршруті.

Порівняємо інтервал руху транспортних засобів з ритмом роботи пункту:

Ритм роботи пункту дорівнює інтервалу руху транспортних засобів,це свідчить про те,що забезпечується безперебійна робота складу.

6 РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НА СКЛАДІ

Максимальне завантаження навантажувально-розвантажувальних машин, полегшення праці вантажників,заміна ручної роботу механізованою, сприяння підвищенню продуктивності рухомого складу і зниження транспортних витрат залежить від правильної організації і плануванні.

Змінна виробка одного робітника (т/добу):

Де

- змінна вантажопереробка при виконанні і-того виду ручних робіт,т.

Дні роботи робітників, що виконують ручну працю:Де

- число календарних днів у році;днів;- вихідні і святкові дня;

- дні чергової відпустки;

- дні додаткової відпустки;

- дні неявки з поважних причин.

(дня)

Кількість робітників,що виконують ручну працю, розрахуємо в такий спосіб:Де

- добовий обсяг вантажів,що перевантажується на складі вручну,т.

Чисельність механізаторів( ) розраховується за формулою:Де

– додатковий час на 1 годину роботи машин,зв’язаний з виконанням підготовчо-заключних операцій;- річний фонд робочого часу на одного механізатора, год.

- години роботи машин;машино-години роботи розраховуються за формулою:

Де

- кількість навантажувально-розвантажувальних машин,од;– коефіцієнт використання парку машин;

– тривалість робочого дня,год.

Фонд робочого часу розраховується з урахуванням конкретних умов кожного року:Де

- час скорочення робочого дня,год.Загальна кількість робітників складе:

Загальна кількість робітників на складі визначається за формулою:скачать файлСмотрите также:
Розрахуємо необхідну кількість установок для формування та розформування пакетів
101.78kb.
3. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок
36.42kb.
Психолого-педагогічний семінар для педагогів «комфортність навчання» Мета
57.37kb.
«Правоосвітня робота у напрямі профілактики дитячої злочинності та бездоглядності,як засіб формування правової культури та правової свідомості громадян»
77.13kb.
Дані про тижневий прибуток підприємства
33.93kb.
Декану юридичного факультету Опришку В. Ф
29.18kb.
Урок узагальнення знань за темою: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
76.43kb.
Вимоги Правил обов'язкові для підприємств, організацій, а також громадян, що здійснюють проектні та монтажні роботи з ауап, їх експлуатацію та обслуговування незалежно від форм власності та підпорядкування
211.98kb.
Лекція силові якості молодших школярів
620.17kb.
Для здійснення своєї безперервної діяльності підприємства повинні мати відповідну кількість грошових активів
268.86kb.
Де тп обсяг товарної продукції
264.55kb.
! приймає та надає необхідну інформацію бібліотекар
13.73kb.