da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлШановні колеги!
16-18 жовтня 2012 р. у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б) відбудеться IV Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті».

Організатори виставки: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ» (Лист МОНмолодьспорту України № 1/9-230 від 31.03.11 р.).

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 25-р «Про затвердження переліку виставок і ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2012 році, яким надається статус міжнародних та національних» виставці «Інноватика в сучасній освіті» офіційно надано статус національної та включено до переліку національних виставок, що проводяться в Україні в 2012 році.

Динамічний розвиток економіки, науки і техніки, суспільного життя нашої країни вимагає якісної освіти, фахівців, здатних продукувати новітні технології та прогресивні ідеї. Інновації є основою підвищення якості знань, нових педагогічних технологій і методик, розвитку наукових досліджень. Інновації гуртують творчі педагогічні колективи на пошуки ефективних технологій системного оновлення змісту навчання усіх ланок освіти.Мета виставки «Інноватика в сучасній освіті» – узагальнити і всебічно представити широкій громадськості, педагогам, фахівцям, науковцям, органам державної влади і управління досвід інноваційної діяльності освітніх закладів, їх здобутки, упровадження інформаційних-комунікаційних технологій, визначити і обговорити пріоритетні проблеми подальшого удосконалення процесу навчання і виховання.

Для підприємств, що працюють на терені освіти виставка надасть можливість представити освітнім закладам та педагогам нові та вже апробовані електронні і технічні засоби навчання, нові можливості впровадження засобів ІКТ, що відповідають сучасним вимогам освітньої практики.

На виставку запрошуються навчальні заклади різних рівнів і форм власності, наукові установи, навчальні центри, регіональні і муніципальні органи управління освітою, видавництва, фонди, підприємства і фірми, що працюють на терені освіти, міжнародні установи і представництва.

Вперше на виставці за ініціативою областей відбудеться презентація досягнень з упровадження інновацій в діяльність навчальних закладів, зокрема:

- «Інновації у розвитку сільської школи на Дніпропетровщині», представляє Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

- «Регіональний освітній кластер в умовах удосконалення системи управління освітою», представляє Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

- «Інновації у діяльності навчальних закладів професійно-технічної освіти регіону», представляє Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області.


Під час виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України за темою „Школи сприяння здоров'ю в Україні”. В рамках конференції за підсумками Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу „Школа сприяння здоров'ю” відбудеться нагородження переможців.
Навчальні заклади/підприємства – учасники виставки можуть заголосити одну проблему для семінару, «круглого столу» (не більше 30 хв. і трьох доповідачів) для обговорення або інформування. ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДО 10 ВЕРЕСНЯ 2012 Р.
Для учасників виставки передбачається проведення тематичних конкурсів з номінацій:

  1. Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці.

  2. Упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів професійно-технічної освіти.

  3. Упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти.

  4. Інклюзивна освіта: «Відкрий вікно у світ».

  5. Інновації в організації дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді.

  6. Інновації в упровадженні державно-громадського управління навчальним закладом.

  7. Організаційно-методична діяльність інститутів післядипломної освіти з упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів.

  8. Розробка та створення сучасних технічних засобів навчання для впровадження в освітню практику.

  9. Інновації у розвитку міжнародної співпраці в освітній галузі.


1. Номінація «Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці» передбачає:

1.1. Наявність цільової довгострокової програми залучення інвестицій до розвитку нових форм співпраці з ринком праці.

1.2. Створення із структурами бізнесу, підприємництва, органів державної влади і управління спільних навчальних і наукових лабораторій, тренінгових центрів, тощо.

1.3. Використання міжнародних угод для стажування, підвищення кваліфікації викладачів і навчання студентів, виконання спільних наукових досліджень.

1.4. Отримання міжнародних грантів ВНЗ.

2. Номінація «Упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів професійно-технічної освіти» передбачає:

2.1. Упровадження інноваційних виробничих технологій у навчальний процес.

2.2. Створення професійних стандартів заснованих на компетенціях.

2.3. Інноваційні моделі організації діяльності закладів профтехосвіти у сучасних умовах ринку праці.

2.4. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

2.5. Інновації у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів профтехосвіти.3. Номінація «Упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти».

3.1. Наявність власної концептуальної моделі навчального закладу, її науково-практичне обґрунтування.

3.2. Впровадження здоров’язбережувальних технологій, які розкривають змістовне наповнення моделі навчального закладу.

3.3. Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес.

3.4. Наявність системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів.

3.5. Діяльність навчального закладу через співпрацю з органами місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами, бізнес-структурами, фондами, навчальними закладами.

3.6. Організація роботи з батьками, громадськими організаціями, участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних програмах і проектах.

4. Номінація «Інклюзивна освіта: «Відкрий вікно у світ» передбачає:

4.1. Інновації у розробці адекватних моделей конкретних технологій психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти.

4.2. Створення комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища для навчання дітей з особливими потребами.

4.3. Упровадження дистанційних освітніх технологій при реалізації інклюзивної освіти.5. Номінація «Інновації в організації дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді» передбачає:

5.1. Участь і допомога органів державної влади і управління.

5.2. Діяльність педагогічних колективів з розвитку і залучення до експериментальних і дослідницьких робіт учнівської молоді.

5.3 Матеріально-технічна допомога структур бізнесу і підприємств.

5.4. Інновації у заохоченні і стимулюванні учнів до участі в дослідницько-експериментальній роботі.

6. Номінація «Інновації в упровадженні державно-громадського управління навчальним закладом» передбачає:

6.1. Обгрунтування обраної для упровадження моделі організації державно-громадського управління навчальним закладом.

6.2. Інновації в удосконаленні обраної моделі державно-громадського управління.

6.3. Досвід, практика, ефективність державно-громадського управління закладом освіти.7. Номінація «Організаційно-методична діяльність інститутів післядипломної освіти з упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів».

8. Номінація «Розробка та створення сучасних технічних засобів навчання для впровадження в освітню практику».

9. Номінація «Інновації у розвитку міжнародної співпраці в освітній галузі».
Матеріали на конкурс з номінацій виставки приймаються до 29 вересня 2012 р. Матеріали обов’язково подаються у друкованому зшитому вигляді, в окремій папці або папці з файлами, державною мовою. Обсяг роботи – 20 сторінок формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифта - 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,5). Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується номінація відповідно до інформаційного листа про конкурс та повна назва закладу освіти/підприємства, що бере участь у конкурсі. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не повертаються. Переможці конкурсу в номінаціях (навчальні заклади, установи, підприємства) удостоюються Почесного звання «Лауреат конкурсу» з відповідної номінації та нагороджуються Золотими та Срібними медалями.

Представлені на виставці інноваційні матеріали будуть узагальнені Оргкомітетом і передані МОНмолодьспорту України для включення до реєстру інновацій.


Конкурсні роботи з номінацій надсилаються до Оргкомітету виставки за адресою:

вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна

Тел./факс: +38 044 498-42-07, 498-42-06, 498-42-05, 498-42-04

E-mail: expo@vsvit.com.ua, osvita-vs@svitonline.comHttp://www.innovosvita.com.ua
скачать файлСмотрите также:
Шановні колеги! 16-18 жовтня 2012 р у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза»
67.11kb.
Шановні колеги! Інформуємо Вас, що 23 жовтня 2009 року
45.47kb.
Шановні колеги! Гості!
135.51kb.
З питань забезпечення ефективного використання
21.21kb.
Методичні рекомендації вчителям 1-2 класів червень 2013 зміст
118.74kb.
Про проведення конкурсів "Intel-Eko Україна" та "Intel-Техно Україна" у 2010 2011 навчальному році Шановні колеги!
135.84kb.
Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги!
72.6kb.
Шановні колеги! Запрошуємо вас, методисти районних (міських) відділів (управлінь) освіти, керівники районних (міських) методичних об’єднань шкільних бібліотекарів та бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів
25.96kb.
Шановні колеги, підготовка до виконання будь-якої контрольно-оцінювальної діяльності вимагає методично-педагогічного супроводу організації навчальної діяльності учнів та самоорганізації до самонавчання кожної особистості
156.29kb.
Рішення від 16 жовтня 2012 року №371
440.41kb.
Загалом у січні-вересні 2011 року послугами Районного центру зайнятості скористались 1883 незайнятих громадян (із них 1436 мали статус безробітного). Цей показник на 4,1% більше проти відповідного періоду минулого року
25.69kb.
25 жовтня 2012 Відбудеться один з найгучніших музичних проектів осені фантастичний концерт Лари Фабіан у Дніпропетровську. 19 жовтня 2012
19.17kb.