da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл

Кроссворд по предмету "Соціологія (укр.)"
По горизонтали

1. Центральне поняття соціальної структури

4. Припущення, істинність якого слід довести

5. Дослідження яке призначене для відпрацювання технічних процедур та прийомів

6. Часткові зміни у будь-якій сфері суспільної системи

7. Поняття, котре описує синхронні зміни показників двох і більше змінних

9. Ознака, яка характеризує здатність до автономної діяльності особистості

10. В класичному розумінні обєктом вивчення соціології є…

12. Заборона укладення шлюбу всередині певної суспільної групи

17. Перехід від доіндустріального до індустріального суспільства

19. Процес соціального розвитку людини, становлення її як суб’єкта діяльності, члена суспільства, громадянина

20. У філософії романтизму особистість розумілася як…

21. Форма здійснення владних функцій, елеменит механізму соціального управління

22. Ознака, що характеризує несхожість особистості на інших

23. Одна із форм самореалізації людини, означає прагнення індивіда до високої оцінки і самооцінки своєї особи і зумовлена цим відповідна поведінка

24. Погляд на світ з чоловічої точки зору

25. Третій рівень соціології

26. Підлеглість і супідрядність, що вказує на особливе специфічне місце, неоднакове значення елементів у цілісній системі

27. Взаємоповязані дії індивідів, спрямовані на досягнення загальних цілей із обопільною вигодою для взаємодіючих сторін

29. Усі процеси, що характеризують укладення та припинення шлюбів, тобто усі зміни шлюбного стану

31. Соціальний … — це відносне становище (позиція) індивіда або групи в соціальній системі

32. В сучасному розумінні обєктом вивчення соціології є…

35. Практика шлюбів у межах певної соціальної групи (роду, племені чи родини) що заохочується соціальними нормами

37. Дослідження Основними характеристиками якого є репрезентативність, надійність, достовірність

38. Розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін

41. Історична сукупність людей, що має власну назву, свою історичну територію, спільні міфи та історичну память, спільну масову громадську культуру, спільну економіку і єдині юридичні права та обовязки для усіх членів

42. Можливість тих чи інших подій розвиватися у певному напрямку

43. Результати які повторюються при повторному вимірюванні зі збереженням первинних умов дослідження

44. Дослідження, яке проводиться по одній і тій же генеральній сукупності з інтервалом в часі і з дотриманням відносно однакової методики
По вертикали

2. Система взажмозумовлених дій, повязаних циклічною причнинною залежністю

3. Пристосування людини до соціально-економічних умов, до ролевих функцій, соціальних норм, до соціальних груп і соціальних організацій, які вистоупають як серидовище її життєдіяльності

8. Комплексна зміна багатьох або всіх сторін суспільного життя, яка стосується основ існуючого ладу

11. Присвоєння числових характеристик ознакам обєкту досліджень заздалегідь визначеними правилами

13. Некритичне сприйняття і наслідування пануючих думок, норм, традицій, принципів і стереотипів масової свідомості

14. Намір позбавити себе життя, підвищений ризик здійснення самогубства

15. Основоположник психодинамічної теорії особистості, також відомої під назвою «класичний психоаналіз»

16. Значення ознаки, яке в ряді розподілу трапляється найчастіше

18. Поширення характеристик процесу в даний час на його стан у майбутньому

22. Заміна спонтанної й експериментальної поведінки на передбачувану поведінку, яка очікується, моделюється, регулюється

28. Соціальний статус, який характеризує становище людини в малій (первинній) групі, що обумовлюється тим, як ставляться до нього оточуючі

30. Тип особистості (або поведінки), що орієнтований у своїх проявах на зовнішній світ, на оточуючих

33. Тимчасове і неорганізоване зібрання людей, які перебувають у безпосередній фізичній близькості і мають спільний обєкт зацікавлення

34. Особлива система реалізації інтересів окремих організацій і різноманітних соціальних груп, шляхом цілеспрямованого впливу на органи законодавчої та виконавчої влади, з метою отримати схвалення або несхвалення ними того чи ішого законопроекту

35. Розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання

36. Форма соціальних відносин, яка характеризується здатністю впливати на поведінку інших через адміністративно-правовий механізм, перш за все завдяки посаді і статусу

39. Особистість, яка характеризується сукупність відносно сталих характеристик особистості, які найчастіше зустрічаються в певній спільноті40. Особа, яка вимушено покинула своє місце проживання
скачать файлСмотрите также:
Кроссворд по предмету "Соціологія (укр.)" на тему "Соціологія особистості (укр.)"
22.31kb.
Кроссворд по предмету "Соціологія (укр.)" на тему "Соціологія як наука (укр.)"
23.65kb.
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
1043.69kb.
Соціологія (укр.)
31.38kb.
"Соціологія особистості (укр.)"
24.28kb.
Соціологія (укр.)
29.39kb.
Кроссворд по предмету "Економіка (укр.)" на тему "Економічний аналіз (укр.)"
19.92kb.
Кроссворд по предмету "Філософія (укр.)" на тему "Евристика (укр.)"
7.94kb.
Кроссворд по предмету "Українська мова (укр.)" на тему "Iншомовні слова (укр.)"
7.07kb.
"Музичнi iнструменти (укр.)"
6.77kb.
"Держава і право на укр землях в 2-й половині 17-18ст. (укр.)"
10.35kb.
Кроссворд по предмету "предмету Соціологія
23.7kb.