da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл

ПИТАННЯ

VI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ЕКОНОМІСТІВ 1. Сучасні теоретичні погляди на монетарну політику та результати їх практичного застосування.

 2. У виробництві яких товарів Україна має порівняльні переваги?

 3. Порівняйте суспільну ефективність виробництва товару в умовах різних ринкових структур.

 4. Освіта: суспільне благо чи товар?

 5. Як зберегти свої заощадження під час економічної кризи?

 6. «За» і «проти» заборони грального бізнесу в Україні.

 7. Нові професії майбутнього. Фахівці з яких спеціальностей матимуть найбільший попит через 10 років?

 8. Асиметричність інформації та її роль у формуванні економічних зв'язків.

 9. Чи є у казках економічний зміст? Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі однієї з казок.

 10. Іноземні інвестиції в Україні - шлях до економічного зростання чи загроза націо­нальній безпеці?

 11. Розкрийте сутність та суперечності відносин інтелектуальної власності.

 12. Регіональна економічна політика в Україні: сучасний стан та шляхи оптимізації.

 13. Чи можна отримати значні доходи граючи на ринку Forex?

 14. Кредитні рейтинги та їх роль у сучасних світових господарських процесах.

 15. Схарактеризуйте причини та наслідки міжнародних економічних конфліктів? Чи існує небезпека їх виникнення для України?

 16. У яких галузях економіки існування монополій є суспільно виправданим?

 17. Соціалізація економіки та її прояви в Україні.
скачать файлСмотрите также:
Сучасні теоретичні погляди на монетарну політику та результати їх практичного застосування
13.07kb.
Мета: удосконалити знання лікарів-педіатрів про сучасні погляди на механізми розвитку, клініко-параклінічні критерії діагностики, диференційної діагностики та принципи лікування кардитів у дітей. План лекції
677.9kb.
Тема: тромбоцитопатіЇ: патогенез, клініко-параклінічні критерії діагностикИ, диференційної діагностики. Сучасні підходи до лікування
274.73kb.
Зміст Вступ Розді Теоретичні основи та сучасні напрямки комерційного кредитування підприємства
1025.89kb.
Атеросклероз: сучасні погляди на патогенез, клінічні вияви та ускладнення. Гіполіпідемічна терапія
245.33kb.
Тема: диференційна діагностика Плевритів у дітей. Тактика лікування
241.97kb.
Практичного заняття
174.34kb.
Тема: ураження легень при спадковій патології. Вроджені вади розвитку бронхолегеневої системи у дітей. Особливості клініки, діагностики. Принципи лікування, диспансеризації. Мета
827.63kb.
Сфери обдарованості дітей
110.06kb.
Державна податкова адміністрація україни
408.93kb.
Злоякісні пухлини нирки, сечового міхура, простати і яєчок
222.23kb.
Розуміється як внутрішня перешкода, яка виникає в діяльності та зумовлює появу несприятливих психічних станів, що ускладнюють досягнення поставленої мети. Т.І
42.58kb.