da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл


Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України і компанія «Виставковий Світ» 28 лютого – 2 березня 2013 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-б) проводять Четверту Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2013 (Лист МОНмолодьспорту України №1/9–466 від 21.06.12 р.).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Сучасні заклади освіти» з 2010 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні.

Виставка має на меті презентувати громадськості, педагогам, науковцям, фахівцям, органам державної влади і управління широкий спектр досягнень національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і наукових колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної інтеграції на виконання Указів Президента України, Постанов Уряду.

Експозиції виставки ознайомлять студентів, учнів та їх батьків з умовами прийому до закладів освіти в 2013 році, з міжнародними освітніми програмами, допоможуть абітурієнтам здійснити свідомий вибір навчального закладу.

Викладачі, наукові працівники, батьки, учителі, керівники та адміністратори закладів освіти матимуть можливість відвідати експозиції виробників освітнього обладнання та інформаційних систем, на яких презентуватимуться електронні засоби навчання, підручники та методичні посібники, засоби навчання для раннього розвитку, шкільні дошки, фліпчарти для нарад і презентацій, стенди для шкіл і дитячих садків, прилади та обладнання для шкільних кабінетів тощо.На науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» відбудеться обговорення актуальних питань ефективного розвитку сучасної освітньої галузі, будуть широко представлені інноваційні здобутки закладів освіти та досвід їх упровадження в освітню практику, педагогічні технології, наукові та науково-технічні розробки, навчальні методики, інформаційні матеріали, обладнання для навчального процесу.
Оргкомітет виставки продовжує традицію проведення науково-практичних конференцій з стратегічних проблем розвитку національної системи освіти за участю провідних науковців Національної академії педагогічних наук України та фахівців Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України, практичних працівників галузі освіти. Запрошуємо керівників закладів освіти, педагогів-практиків і науковців до участі і обговорення поданих проблем:

«Оптимізація національної сфери освіти в контексті Міжнародної стандартної класифікації освіти» - проводить Луговий В.І., перший віце-президент НАПН України.

«Виховання духовності зростаючої особистості в реаліях сучасного життя» - проводять Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України; Завалевський Ю.І., заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України.

«Етика і естетика педагогічної дії» - проводить Зязюн І.А., директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Отич О.М., вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

«Розвиток соціального партнерства в закладах професійно-технічної освіти у професійній освіті та навчанні» - проводить Радкевич В.І., директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Сапронов В.І., Голова обласної спілки роботодавців і підприємців Запорізької області.

«Психологія впливу медіа на дитину» - проводить Найдьонова Л.А., заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

«Розбудова інклюзивної освіти в Україні» - проводить Засенко В.В., директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Колупаєва А.А., заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

«Науково-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця» - проводить Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України.

«Школа толерантності – шлях до формування толерантного суспільства» - проводить Удод О.А., директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України.
Учасники виставки можуть заголосити свою тему для семінару, «круглого столу» (не більше 30 хв. і не більше трьох доповідачів) для обговорення або інформування. Для цього в Заявці на участь у виставці до 23.01.2013 р. необхідно вказати тему та доповідачів (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посаду). Доповідачі нагороджуються Почесними дипломами виставки.
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ ОРГКОМІТЕТОМ ПРОВОДЯТЬСЯ КОНКУРСИ:

І. Рейтинговий виставковий конкурс з нагородженням

Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», «Лідер післядипломної освіти України», «Лідер професійно-технічної освіти України»

Престижними нагородами «Лідер міжнародної діяльності», «Лідер наукової та науково-технічної діяльності»

Сертифікат якості наукових публікацій відповідно до рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus.

ІІ. Конкурс з тематичних номінацій з нагородженням золотими, срібними і бронзовими медалями.

ІІІ. Конкурс «Кращий виставковий стенд – 2013» з нагородженням Почесною відзнакою.
І. РЕЙТИНГОВИЙ ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС.

Для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації проводиться РЕЙТИНГОВИЙ ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС з відзначенням переможців у ідентифікаційних групах ВНЗ нагородою Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», «Лідер післядипломної освіти України».

Учасникам рейтингового конкурсу Оргкомітет виставки представляє групи ранжування ВНЗ відповідно до ідентифікаційної класифікації системи рейтингового оцінювання МОНмолодьспорту України:


  • Класичні університети.

  • Технічні університети.

  • Університети технологічні, будівництва, транспорту.

  • Університети педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту.

  • Навчальні заклади охорони здоров’я.

  • Вищі аграрні навчальні заклади.

  • Університети економіки, фінансів, управління, підприємництва.

  • Права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності.

  • Приватні вищі навчальні заклади.

  • Заклади післядипломної освіти.

Для проведення ранжування використовуються надані учасниками виставки показники діяльності вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації усіх форм власності за напрямками (критеріями), які характеризують основну діяльність ВНЗ, а саме:

 1. Міжнародна діяльність.

 2. Наукова та науково-технічна діяльність.

 3. Якість науково-педагогічного персоналу.

 4. Студентська діяльність.

 5. Інформаційні ресурси та соціальна інфраструктура.

Вищі навчальні заклади, які мають найвищі показники рейтингового конкурсу у напрямках «Наукова та науково-технічна діяльність» і «Міжнародна діяльність», удостоюються Престижної нагороди «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» і «Лідер міжнародної діяльності».


ВПЕРШЕ вищі навчальні заклади відповідно до рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus удостоюються сертифікату якості наукових публікацій відповідно до показника індекса Гірша у Scopus (h-індекс) до 10 позиції (джерело: Національна бібліотека України імені В.І Вернадського).
ВПЕРШЕ для закладів професійно-технічної освіти проводиться РЕЙТИНГОВИЙ ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС з відзначенням переможців Гран-Прі «Лідер професійно-технічної освіти України». Учасникам рейтингового конкурсу Оргкомітет виставки представляє мережі закладів професійно-технічної освіти за галузевим спрямуванням МОНмолодьспорту України:

  • Сфера послуг.

  • Агропромисловий комплекс.

  • Промисловість.

  • Будівництво.

  • Транспорт та зв’язок.


УМОВИ УЧАСТІ У РЕЙТИНГОВОМУ ВИСТАВКОВОМУ КОНКУРСІ.

Учасники виставки, які бажають взяти участь у рейтинговому виставковому конкурсі, подають до 25 січня 2013 року в електронному вигляді та оригінальні заповнені Форми №1 (для ВНЗ), №2 (для закладів післядипломної освіти), №3 (для професійно-технічних закладів). Враховуючи специфіку окремих груп ВНЗ (охорони здоров’я, аграрних), заклади освіти заповнюють додатки №1, №2 до показників Форми №1.

Надані інформаційні матеріали рейтингу за формами №1, №2, №3 звіряються з базами даних МОНмолодьспорту України та відповідних міністерств.
ІІ. КОНКУРС З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ:


 1. Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти.

 2. Діяльність асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні і за кордоном.

 3. Професійна діяльність вчителя в інноваційному навчальному закладі.

 4. Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку сучасних закладів освіти.

 5. Інноваційні підходи до формування професійної компетентності кваліфікованих робітників у сучасному професійно-технічному навчальному закладі.

 6. Формування творчої особистості в навчальних закладах.

 7. Міжнародна співпраця в галузі освіти.

 8. Соціальне партнерство підприємств і бізнес-структур в контексті модернізації освітніх закладів.

 9. Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти.


Перелік матеріалів, що подаються на конкурс з тематичних номінацій:

1. Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти.

2. Діяльність асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні і за кордоном:

2.1. Популяризація українства на міжнародному рівні як один із напрямів діяльності шкіл ЮНЕСКО в Україні.

2.2. Діяльність шкіл ЮНЕСКО за напрямами: вивчення світових проблем і роль системи ООН в їх урегулюванні; права людини, права дитини; людина та довкілля; інші країни та культури; євроінтеграція.

2.3. Участь асоційованих шкіл ЮНЕСКО у розвитку Європейського освітнього простору.

2.4. Модель Школи толерантності – шлях до формування толерантного суспільства.

3. Професійна діяльність вчителя в інноваційному навчальному закладі.

3.1. Конкурентоспроможність як якісний показник професійної діяльності вчителя.

3.2. Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

3.3. Зміст, форми, методи, технології формування сучасного вчителя в процесі інноваційної діяльності.

3.4. Діяльність методичних служб у становленні сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

3.5. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування конкурентоспроможного фахівця в освітній галузі.

3.6. Конкурентоспроможний вчитель – головна умова інноваційного розвитку сучасного навчального закладу.

4. Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку сучасних закладів освіти.

5. Інноваційні підходи до формування професійної компетентності кваліфікованих робітників у сучасному професійно-технічному навчальному закладі:

5.1. Розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підходу.

5.2. Інноваційні виробничі технології у підготовці сучасного робітника через співпрацю з роботодавцями.

5.3. Інноваційні педагогічні технології у навчально-виховному процесі професійно-технічного навчального закладу.

5.4. Сучасний освітньо-інформаційний простір професійно-технічного навчального закладу.

5.5. Забезпечення конкурентоспроможності професійно-технічного навчального закладу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

5.6. Участь у міжнародній діяльності.


 1. Формування творчої особистості в навчальних закладах.

 2. Міжнародна співпраця в галузі освіти.

 3. Соціальне партнерство підприємств і бізнес-структур в контексті модернізації закладів освіти.

 4. Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти.


УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ.

Учасники виставки, які бажають взяти участь у конкурсі з номінацій, подають до 25 січня 2013 року відповідну роботу. Матеріали обов’язково подаються у друкованому зшитому вигляді, в окремій папці або папці з файлами, державною мовою. Обсяг роботи – не менше 20 сторінок формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифта - 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,5). Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується назва номінації відповідно до інформаційного листа про конкурси та повна назва закладу освіти/підприємства, що подає матеріали. Якість конкурсних робіт визначають фахівці відповідних міністерств і відомств, науковці, досвідчені педагоги. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не повертаються.


ІІІ. Для оцінки найкращих і найяскравіших рішень участі у виставці Оргкомітет проводить КОНКУРС «КРАЩИЙ ВИСТАВКОВИЙ СТЕНД - 2013» за напрямками:

1. Оригінальність дизайну стенду.

2. Ексклюзивне художнє оформлення стенду.

3. Якість рекламних матеріалів.

4. Інформативність стенду.

5. Презентаційні заходи на стенді.

6. Професійна підготовка та робота стендистів.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА КРАЩИЙ ВИСТАВКОВИЙ СТЕНД.

Для участі в конкурсі необхідно подати Лист до Оргкомітету виставки не пізніше 11 лютого 2013 р. Переможці конкурсу нагороджуються Почесною відзнакою. Нагородження переможців конкурсу на кращий виставковий стенд відбудеться 2 березня 2013 р. о 12:00.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОНмолодьспорту України спільно з Державною службою інтелектуальної власності України, Українським центром інноватики та патентно-інформаційних послуг, Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України проводять Тиждень всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ-2013». До участі у конкурсах запрошуються учні, вихованці загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, а також студенти, аспіранти ВНЗ України. З більш детальною інформацією про умови участі в конкурсах можна ознайомитися на сайті www.nenc.gov.ua.

Переможці Тижня будуть рекомендовані до участі у фіналі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX 2013» (м. Бухарест, Румунія), Міжнародного конкурсу I-SWEEEP (м. Хюстон, штат Техас, США), VІІ Міжнародної олімпіади з екологічних проектів INEPO EUROASIA (м. Баку, Республіка Азербайджан), Міжнародної олімпіади «Genius Olympiade – 2013» (м. Нью-Йорк, США), Міжнародного конкурсу IYIPO 2013 (м. Тбілісі, Грузія), Міжнародного конкурсу екологічних проектів INESPO-2013 (м. Утрехт, Нідерланди), Міжнародного конкурсу винахідників «Leonardo Da Vinci» (м. Тбілісі, Грузія).


Бажаємо творчих успіхів та перемог у конкурсах

Четвертої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»!
КОНКУРСНІ РОБОТИ НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ НА ПОШТОВУ АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ:

вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна

Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07

Тел.моб.: +38 067 656-51-89

E-mail: expo@vsvit.com.uaHttp://www.vsosvita.com.ua
скачать файлСмотрите также:
Та включено до переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні
107.6kb.
Розділ Щеплення за віком Щеплення для профілактики
153.06kb.
Інвентаризація статей балансу та методика його аналізу”
682.63kb.
Постанова вiд 04. 03. 2004 №267 Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності
23.15kb.
Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою”
276.91kb.
Збірка покликана допомогти шкільному бібліотекареві у його професійній роботі. До збірки включено основні законодавчо-нормативні документи та методичні рекомендації необхідні для роботи шкільної бібліотеки. Зміст
699.38kb.
План виставок нб мду на 4 квартал 2013 р
61.13kb.
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
68.87kb.
Положення про проведення ХI традиційного легкоатлетичного кросу пам'яті жертв тоталітаризму Мета І завдання Змагання проводяться з метою: увічнення пам'яті жертв тоталітаризму
33.14kb.
Наказ №1409 від 13 грудня 2012 року Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік
686.85kb.
В україні відзначення цього Дня було встановлене Указом Президента України в червні 1999 року
34.69kb.
Прес реліз громадської Організації Учасників міжнародних миротворчих операцій “Солдати миру” Житомирського регіону
45.67kb.