da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл


І варіант

1. (1б) Укажіть кількість точок екстремуму, що має функція, визначена на множині дійсних чисел, графік якої зображено на рисунку.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Інша відповідь

2. (1б) Знайдіть проміжки спадання функції .

А

Б

В

Г

Д[1;3]

Функція зростає на всій області визначення

3. (1б) Знайдіть критичні точки функції .

А

Б

В

Г

Д

0

0;3

-1;1

; 0;

Функція критичних точок не має

4. (2б) Знайдіть проміжки зростання функції .

5. (2б) Знайдіть екстремуми функції .

6. (2б) Знайдіть найбільше та найменше значення функції

на відрізку .7. (3б) Дослідіть функцію і та побудуйте її графік

ІІ варіант

1. (1б) На рисунку зображено графік функції . Знайдіть середнє арифметичне точок мінімуму цієї функції.

А

Б

В

Г

Д

1.5

- 0,75

- 3

- 4

Інша відповідь

2. (1б) Знайдіть проміжки спадання функції .

А

Б

В

Г

Д[-1;3]3. (1б) Знайдіть критичні точки функції .

А

Б

В

Г

Д

2

-2;2; 0;

Функція критичних

точок не має4. (2б) Знайдіть проміжки зростання функції .

5. (2б) Знайдіть екстремуми функції .

6. (2б) Знайдіть найбільше та найменше значення функції

на відрізку .7. (3б) Дослідіть функцію і та побудуйте її графікІІІ варіант

1. (1б) Укажіть кількість точок екстремуму, що має функція, визначена на множині дійсних чисел, графік якої зображено на рисунку.
А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Інша відповідь
2. (1б) Знайдіть проміжки спадання функції .


А

Б

В

Г

Д[1;3]


3. (1б) Знайдіть критичні точки функції .


А

Б

В

Г

Д

4

0; 6

0; 4

-4; 0

Функція критичних точок не має
4. (2б) Знайдіть проміжки зростання функції .

5. (2б) Знайдіть екстремуми функції

6. (2б) Знайдіть найбільше та найменше значення функції

на відрізку .7. (3б) Дослідіть функцію і та побудуйте її графік

ІV варіант

1.(1б) На рисунку зображено графік функції . Знайдіть середнє арифметичне точок максимуму цієї функції.


А

Б

В

Г

Д

-1.5

- 0,75

- 3

- 4

Інша відповідь
2. (1б) Знайдіть проміжки зростання функції .


А

Б

В

Г

Д[0;6]


3. (1б) Знайдіть критичні точки функції .


А

Б

В

Г

Д

- 1;3

-3;1

0; 1

-1; 0; 1

Функція критичних точок не має
4. (2б) Знайдіть проміжки зростання функції .

5. (2б) Знайдіть екстремуми функції

6. (2б) Знайдіть найбільше та найменше значення функції

на відрізку .7. (3б) Дослідіть функцію і та побудуйте її графік
скачать файлСмотрите также:
Укажіть кількість точок екстремуму, що має функція, визначена на множині дійсних чисел, графік якої зображено на рисунку
43.93kb.
Пробне тестування з математики 20. 03
116.89kb.
Логарифмічна функція, її графік і властивості
32.27kb.
3.(1б.) На якому з рисунків зображено графік парної функції? А
48.37kb.
І варіант (1б)Дано площину та прямокутник авсd. Серед даних тверджень укажіть неправильне: А
66.09kb.
Виконала: студентка I курсу факультету кібернетики групи к-12 Тютюнник О. О. Перевірив
47.81kb.
«Показники економічної діяльності підприємства»
220.92kb.
Модель — спосіб абстрактного відображення фактичної пове­дінки досліджуваних явищ в економіці. Нормативна функція макроекономіки
99.48kb.
9 березня 1814 10 березня 1861 український поет, письменник, художник, графік, громадський діяч. Шевченко народився у селі Моринці Київської губернії, в родині селянина-кріпака
89.72kb.
Програма співбесіди з математики для вступників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) 2013
53.1kb.
Урок узагальнення знань за темою: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
76.43kb.
Тема: Запис та читання трицифрових чисел. Порівняння трицифрових чисел. Розв'язання задач на три дії. Мета
49.99kb.